rhy.fi
Etusivu
Jäsentunnukset
Kuvagalleria Suojattu
Historia
Säännöt Suojattu
Jäsenet Suojattu
Jäsenhakemus
Kalenteri
Palaute
Foorumi Suojattu
Johtokunta
Toiminta Suojattu
Riistanhoito Suojattu
Pöytäkirjat Suojattu
alasivu Esityslista vuosik.
alasivu Esityslista kesäk. Suojattu
Vieraskortti
Hirvi ja Peurajahti Suojattu
Harjoitusammunnat Suojattu

 

Esityslista vuosik.

Koillis-Parkanon Eränkävijät ry                 ESITYSLISTA

Vuosikokous                                            29.01.2021

  1.   Kokouksen avaus

    2.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  1.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
  1.   Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  1.   Esitetään vuoden 2020 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
  1.   Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto ja          päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta          2020
  1.   Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille                vuodelta 2020
  1.   Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2021
  1.   Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

    10.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

    11.  Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021 ja päätetään sen                     vahvistamisesta

    12. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä päiväkortin hinnasta                  vuodelle 2022

    13. Valitaan kokousedustajat

    14. Valitaan hirviporukan jahtipäällikkö ja varajahtipäälliköt vuodelle 2021

    15. Käsitellään sääntöuudistusta  

    16. Muut asiat

    17. Kokouksen päättäminen

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua