rhy.fi
Etusivu
Jäsentunnukset
Kuvagalleria Suojattu
Historia
Säännöt Suojattu
Jäsenet Suojattu
Jäsenhakemus
Kalenteri
Palaute
Foorumi Suojattu
Hallitus
Toiminta Suojattu
Riistanhoito Suojattu
Pöytäkirjat Suojattu
alasivu Esityslista vuosik.
alasivu Esityslista kesäk. Suojattu
Vieraskortti
Hirvi ja Peurajahti Suojattu
Hirvi säännöt Suojattu
Harjoitusammunnat Suojattu

 

Esityslista vuosik.

Koillis-Parkanon Eränkävijät ry                 ESITYSLISTA

Vuosikokous                                            27.01.2023

  1.   Kokouksen avaus

     2.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

     3. Hyväksytään työjärjestys.
     
     4.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

     5.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä äänten laskijaa.

     6.  Esitetään vuoden 2022 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

      7.  Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto ja                     päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta                     2022.

      8.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille             tilivelvollisille vuodelta 2022.

      9.  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2023


    10.  Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

    11.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

    12.  Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä päiväkortin hinnasta                    vuodelle 2024.

    13. Esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023 ja päätetään sen                       vahvistamisesta.

    14. Valitaan kokousedustajat.

    15. Valitaan hirviporukan jahtipäällikkö vuodelle 2023.  

    16. Hyväksytään hirvenmetsästys säännöt.

    17. Muut asiat.

    18. Kokouksen päättäminen.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua